Thông báo điều chỉnh chính sách hoa hồng cho đại lý triển khai dịch vụ nhận hàng hoá Lazada, áp dụng từ 1/2020

/ 26.11.2019

Kính gửi Quý Đại lý,

Lời đầu tiên TrueMoney Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Đại lý đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Sau đây, công ty xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh chính sách hoa hồng dành cho các đại lý triển khai dịch vụ hàng hoá Lazada như sau:

1. Phạm vi, Đối tượng và Thời gian áp dụng:

 • Phạm vi: Chính sách này được áp dụng tại Công ty Cổ phần True Money Việt Nam
 • Đối tượng: Các đại lý tham gia dịch vụ đặt thùng nhận hàng hóa của Lazada
 • Thời hạn: Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

2. Chính sách hoa hồng cho đại lý

 • Mỗi đại lý tham gia sẽ được hưởng mức phí 2,000,000 VNĐ / tháng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
 • Nếu trong tháng đó, đại lý có sản lượng DOP từ 50 đến 100 gói hàng, đại lý sẽ được nhận mức thưởng là 200,000 VNĐ / tháng (Bằng chữ: hai trăm nghìn đồng.)
 • Nếu trong tháng đó, đại lý có sản lượng DOP từ trên 100 – 200 gói hàng, đại lý sẽ được nhận mức thưởng là 500,000 VNĐ / tháng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng.)
 • Nếu trong tháng đó, đại lý có sản lượng DOP từ trên 200 gói hàng, đại lý sẽ được nhận mức thưởng là 700,000 VNĐ / tháng (Bằng chữ: Bảy trăm nghìn đồng.)
 • Mức phí này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân giữ lại của đại lý.
 • Đối với các đại lý mới, phí dịch vụ bắt đầu tính từ thời điểm bàn giao thiết bị tại địa điểm của đại lý và biên bản bàn giao thiết bị được ký bởi công ty và đại lý.
 • Đối với các đại lý đang hoạt động áp dụng chính sách giá phí mới từ ngày hiệu lực của chính sách.
 • Nếu đại lý tạm đóng cửa, ngưng hoạt động, số tiền phí dịch vụ tương ứng với số ngày nghỉ của đại lý sẽ bị trừ vào phí dịch vụ tháng đó của đại lý.

3. Thời gian và hình thức trả hoa hồng

 • Đại lý được thanh toán phí dịch vụ của tháng vào ngày 25 của tháng tiếp theo; nếu ngày 25 là ngày nghỉ của công ty thì phí dịch vụ sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền kề sau đó. 
 • Đại lý nhận thanh toán phí dịch vụ qua Tài khoản Ví điện tử TrueMoney của Đại lý.
 • Trường hợp Đại lý chưa có Tài khoản Ví điện tử TrueMoney, Đại lý nhận thanh toán phí dịch vụ qua Tài khoản Ngân hàng của Đại lý.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan, Quý Đại lý vui lòng liên hệ để được hỗ trợ cụ thể hơn:

 • Tổng đài chăm sóc Khách hàng: 1900.636.675
 • Email: [email protected] 
 • Facebook: TrueMoney Vietnam

Trân trọng thông báo.