Thông báo cập nhật chuẩn kết nối cổng thanh toán TrueMoney

/ 31.10.2023

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, TrueMoney trân trọng thông báo đến Quý khách về việc cập nhật chuẩn kết nối cổng thanh toán.

Thời gian cập nhật: Ngày 01/11/2023.
Phạm vi ảnh hưởng: toàn bộ các Khách hàng đang kết nối theo tiêu chuẩn hiện tại.

Sau khi áp dụng chuẩn kết nối mới, các Khách hàng đang kết nối chuẩn cũ có thể bị gián đoạn dịch vụ.

Để biết được hỗ trợ chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua Hotline 1900 636675.

Trân trọng cảm ơn!