Thông báo áp dụng quy định bổ sung đối với đại lý TrueMoney triển khai dịch vụ đặt thùng nhận hàng hóa Lazada

/ 24.10.2019

Kính gửi: Quý Đại lý TrueMoney

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần True Money Việt Nam (sau đây gọi tắt là “TrueMoney”) xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Đại lý đã luôn hợp tác, ủng hộ và gắn kết cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Nhằm truyền thông, bổ sung và làm rõ quy định về việc chấm dứt hoạt hoạt động đặt thùng nhận hàng hóa đã được nêu tại điều 2.1.3 trong Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ nhận hàng hóa đã ký giữa TrueMoney và Quý Đại lý, TrueMoney thông báo về việc áp dụng quy định bổ sung đối với các đại lý hiện đang vận hành dịch vụ đặt thùng nhận hàng hóa Lazada như sau:

Nội dung quy định bổ sung:

  • TrueMoney có trách nhiệm thông báo cho Đại lý về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ nhận hàng hóa ít nhất ba (03) ngày trước thời điểm chấm dứt bằng cách gọi điện thoại đến số điện thoại đã đăng ký của Đại lý qua số tổng đài của TrueMoney, đồng thời nhân viên kinh doanh phụ trách triển khai dịch vụ đặt thùng nhận hàng hóa tại Đại lý sẽ thông báo trực tiếp về thời gian  thu thùng hàng và thiết bị vận hành dịch vụ mà TrueMoney đã cấp cho Đại lý.
  • Trong trường hợp Đại lý không có mặt tại cửa hàng theo lịch hẹn hoặc có thái độ không hợp tác, gây khó dễ cho nhân viên TrueMoney trong quá trình thu hồi thùng hàng và thiết bị, TrueMoney có quyền không thanh toán phí dịch vụ cho Đại lý trong thời gian giải quyết khiếu nại giữa TrueMoney và Đại lý. 
  • TrueMoney và Lazada có trách nhiệm thu thùng hàng và thiết bị theo đúng lịch hẹn đã thông báo tới Đại lý. Trường hợp Đại lý không hợp tác việc thu thùng hàng và thiết bị với nhân viên TrueMoney cũng như nhân viên vận chuyển của Lazada, Đại lý sẽ tự chịu mọi chi phí vận chuyển phát sinh sau đó và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chậm trễ bàn giao thùng hàng và thiết bị.

Phạm vi áp dụng: Toàn bộ Đại lý TrueMoney triển khai dịch vụ đặt thùng nhận hàng Lazada.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 15/11/2019.

Bằng việc gửi thông báo này, Công ty Cổ phần True Money Việt Nam đề nghị Quý đại lý nắm rõ và tuân thủ quy định bổ sung trên đây nhằm tiến tới hợp tác tốt đẹp và lâu dài với công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc khách hàng qua hotline: 1900.636486 hoặc Email: [email protected].

Trân trọng cám ơn.