Tạm dừng dịch vụ thanh toán hóa đơn

/ 28.12.2018

Kính gửi Quý Đại lý,

Từ ngày 1/1/2019, TrueMoney Việt Nam sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ thanh toán hóa đơn trên Hệ thống Đại lý TrueMoney Việt Nam. Các dịch vụ khác dành cho Đại lý vẫn hoạt động như bình thường.

Kính mong Quý Đại lý thông cảm, và tiếp tục sử dụng các dịch vụ của TrueMoney Việt Nam.