Danh sách trúng giải minigame: Chộp khoảnh khắc – bắt liền tay 10K

/ 26.10.2018

TrueMoney Việt Nam vui mừng được thông báo danh sách trúng giải minigame “Chộp khoảnh khắc – bắt liền tay 10K”.

Danh sách trúng giải

STT Họ Tên Số điện thoại
1 Phạm Quang Huy ********199
2 Bánh Đa Tươi HP ********921
3 Vốn Nguyễn ********00
4 Nhi Uyển ********72
5 Candy Kane ********90
6 Chí Tính ********03
7 Zakumi Hiền ********33
8 Khoa Đông ********48
9 Chu Dũng ********84
10 Quốc ********75
11 Nguyet te Lang ********071
12 Thuy Thanh ********571
13 Mong Nguyen ********792
14 Đời Bố ********77
15 Thư Mai ********47
16 Sơn Đỗ ********307
17 Linh Tuấn ********76
18 Cuong Do ********52
19 Hoàng Nguyễn ********07
20 Trí Trần ********566
21 Lưu Hành ********09
22 Nam Phan ********666
23 Trưởng Nguyễn ********77
24 Đô Nguyễn ********93
25 Tiến Jack ********912
26 Anh Ròm ********59
27 Hiếu Tạ ********446
28 Ha Nguyen ********89
29 Ks Ly ********488
30 Tâm ********269
31 Ngọc Thu Nguyễn ********63
32 Xanh Phạm ********221
33 Hi NguNgo ********433
34 Nguyễn Phương ********092
35 Tâm Nguyễn ********40
36 Trịnh Nguyễn ********58
37 Thanh Vân ********460
38 Tuananh Nguyen ********092
39 Nga ********56
40 Hồ Hùng ********92
41 Khoa Minh ********30
42 Chán Thành Trần ********854
43 Huy Lê Quang ********70
44 Cuong Grimm ********187
45 Tuấn Anh Đoàn ********28
46 Kanny Hoàng ********88
47 Con ********56
48 Phương Nguyễn ********54
49 Thuc Doan Tran ********42
50 Su Sano ********565
51 Ha Minh ********66

Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ví TrueMoney của các bạn trong vòng 07 ngày làm việc. Xin chúc mừng các bạn!