QUÉT TRUE QR, HOÀN TIỀN CỰC ĐÃ

/ 04.01.2023

Khách hàng thực hiện 01 giao dịch thanh toán bất kì qua TrueQR tại cửa hàng C.P Fresh Mart, Fivestar tối thiểu 50.000 VND sẽ được hoàn vào ví TrueMoney 20.000 VND.

Đối tượng áp dụng: 

Tất cả khách hàng sử dụng ví TrueMoney.

Thời gian chương trình:

Thời gian diễn ra chương trình: Từ 00:00 ngày 06/01/2023 đến 23:59 ngày 31/01/2023 hoặc đến khi sử dụng hết ngân sách của chương trình.

Chi tiết chương trình:

  • Khách hàng phát sinh 01 giao dịch thanh toán bất kì qua TrueQR tại cửa hàng C.P Fresh Mart, Fivestar tối thiểu 50.000 VND sẽ nhận được nhận 01 cashback trị giá 20.000 VND.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận tối đa 01 lần trong thời gian diễn ra chương trình 

Điều kiện, điều khoản chung

Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi giải thưởng trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công. 
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết kinh phí hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.
  • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
  • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 
  • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.