VAY TIÊU DÙNG SHBF TRÊN VÍ TRUEMONEY, QUÀ TẶNG 15 TRIỆU ĐÃ SẴN SÀNG

/ 16.08.2022

Chương trình “Vay có liền, hoàn tiền tới 200.000 đồng” diễn ra từ ngày 15/08 đến hết ngày 30/09/2022, khi khách hàng vay thành công khoản vay tiêu dùng SHB Finance trên ứng dụng TrueMoney sẽ được hoàn tiền.  

Thời gian khuyến mại

Từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 30/09/2022 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình (tùy điều kiện nào đến trước). 

Đối tượng áp dụng

Tất cả khách hàng sử dụng Ví điện tử TrueMoney, đăng ký vay SHBF và được giải ngân thành công, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình khuyến mại

Tùy thuộc vào giá trị khoản vay của khách hàng, khách hàng sẽ nhận 1 trong 2 quà tặng sau:

Cơ cấu quà tặng

Quà tặng  Trị giá quà tặng (VNĐ) Số quà tối đa
Khoản vay 3.000.000đ hoặc 5.000.000đ 100.000đ tiền mặt 100.000 150
Khoản vay 7.000.000đ hoặc 10.000.000đ 200.000đ tiền mặt 200.000 75

Các khách hàng đầu tiên thỏa mãn tất cả các điều kiện:

  • Đăng ký vay SHBF và được giải ngân thành công trên ứng dụng TrueMoney trong thời gian triển khai chương trình.
  • Thực hiện trả nợ đầy đủ và đúng hạn kỳ trả nợ đầu tiên.

sẽ nhận được quà tặng sau đây:

  • Quà tặng bằng tiền mặt trị giá 100.000đ đối với khoản vay 3.000.000đ hoặc 5.000.000đ.
  • Quà tặng bằng tiền mặt trị giá 200.000đ đối với khoản vay 7.000.000đ hoặc 10.000.000đ.

Khoản tiền khuyến mại được hạch toán vào tài khoản trung gian, tài khoản khách hàng mở tại SHBFC, vào kỳ trả nợ thứ 2 của khách hàng, khấu trừ sau khi khách hàng trả đầy đủ và đúng hạn kỳ trả nợ đầu tiên.

Các quy định khác

Mỗi khách hàng chỉ được hưởng khuyến mại một lần trong thời gian diễn ra CTKM.

Điều khoản chung

[1] Trường hợp có bất kỳ khoản phí, thuế nào phát sinh do việc nhận ưu đãi từ Chương trình, khách hàng theo đây đồng ý chịu trách nhiệm tự kê khai và đóng các khoản phí, thuế nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

[2] SHB Finance có quyền sử dụng tên, hình ảnh và một số thông tin khác (nếu có) của khách hàng tham gia chương trình khuyến mại cho mục đích thông tin Chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo kết quả Chương trình) và quảng cáo thương mại khi được sự đồng ý của Khách hàng.

[3] Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, SHB Finance sẽ thực hiện việc thông báo sửa đổi, bổ sung và đăng tải nội dung thay đổi tại trang web của SHB Finance: www.shbfinance.com.vn và các kênh thông tin khác (nếu có).

Điều kiện đăng ký vay SHBF trên Ví TrueMoney

Lên app TrueMoney để nhận quà tặng tiền mặt liền bạn ơi!

 

Tải ví TrueMoney ngay