THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH CÙNG TRUEMONEY

/ 29.09.2022

Chương trình thanh toán hóa đơn tiện ích cùng TrueMoney diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022. Khách hàng tham gia chương trình sẽ thuộc 1 trong 3 thể lệ của chương trình và nhận voucher tương ứng.

Thời gian triển khai chương trình

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022 hoặc hết ngân sách của chương trình.

Đối tượng áp dụng

 • Thể lệ 1: Khách hàng đã từng thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau  trên ví TrueMoney nhưng chưa phát sinh giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau trong 03 tháng gần nhất tính đến ngày 28/09/2022 (đối với chương trình tháng 10), đến ngày 28/10/2022 (đối với chương trình tháng 11), đến ngày 28/11/2022 (đối với chương trình tháng 12);
 • Thể lệ 2:  Khách hàng đã từng thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau  trên ví TrueMoney nhưng chưa phát sinh giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/ điện thoại trả sau từ 03-06 tháng gần nhất tính đến ngày 30/09/2022 (đối với chương trình tháng 10), đến ngày 28/10/2022 (đối với chương trình tháng 11),đến ngày 28/11/2022 (đối với chương trình tháng 12);
 • Thể lệ 3: Tất cả các khách hàng có lịch sử thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau từ 01/10/2021 đến 20/09/2022 (đối với chương trình tháng 10), từ ngày 01/11/2021 đến ngày 20/10/2022 (đối với chương trình tháng 11), từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/11/2022 (đối với chương trình tháng 12), không bao gồm Thể lệ 1 và Thể lệ 2.

Nội dung chương trình

Thể lệ 1:

 • Khách hàng thuộc Thể lệ 1 sẽ được tặng 01 phiếu giảm giá (Discount Voucher) 30.000 VNĐ vào tài khoản ví điện tử TrueMoney khi đăng nhập Ví TrueMoney trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Voucher chỉ được áp dụng cho thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau  trên ví điện tử TrueMoney (không áp dụng đồng thời với các CTKM khác).
 • Voucher có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày được nhận.
 • Chương trình được áp dụng với khách hàng đã xác thực tài khoản Ví TrueMoney (Xác thực thông tin cá nhân và liên kết ngân hàng thành công).

Thể lệ 2:

 • Khách hàng thuộc Thể lệ 2 sẽ được tặng 01 phiếu giảm giá (Discount Voucher) 20.000 VNĐ khi đăng nhập vào ví điện tử TrueMoney trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Voucher chỉ được áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau  trên ví TrueMoney (không áp dụng đồng thời với các CTKM khác).
 • Voucher có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày được nhận.
 • Chương trình được áp dụng với khách hàng đã xác thực tài khoản Ví TrueMoney (Xác thực thông tin cá nhân và liên kết ngân hàng thành công).

Thể lệ 3:

 • Khách hàng thuộc Thể lệ 3 sẽ được tặng 01 phiếu giảm giá (Discount Voucher) 10.000 VNĐ khi đăng nhập vào  ví điện tử TrueMoney trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Voucher chỉ được áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Truyền hình/internet/điện thoại trả sau trên ví TrueMoney (không áp dụng đồng thời với các CTKM khác).
 • Voucher có hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi được nhận.
 • Chương trình được áp dụng với khách hàng đã xác thực tài khoản Ví TrueMoney (Xác thực thông tin cá nhân và liên kết ngân hàng thành công).

*Tối đa mỗi khách hàng nhận 01 voucher/tháng trong suốt quá trình diễn ra chương trình.

Điều khoản chung trong chương trình khuyến mại:

 • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
 • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu giảm giá hoặc vào hạn cuối của chương trình tùy vào sự kiện nào đến trước.
 • Phiếu giảm giá không được phép chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.
 • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 
 • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
 • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.