TRUEMONEY VÀ BE TẶNG BẠN CHUYẾN ĐI 1,000 ĐỒNG

/ 30.11.2022

Giáng sinh tới, Be tặng bạn voucher vi vu bao chuyến từ 01/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022

Thể lệ chương trình:

Đối với khách hàng mới:

 • Trong thời hạn chương trình, mỗi khách hàng mới sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Be và lần đầu liên kết Ví điện tử TrueMoney sẽ được nhận 01 phiếu quà tặng e-voucher có giá trị 30,000VNĐ/voucher, được phát hành trên ứng dụng BE, phiếu quà tặng sử dụng thanh toán cho dịch vụ BeBike/BeCar (không kèm theo việc khách hàng sử dụng dịch vụ trên ví điện tử TrueMoney).
 • Mỗi khách hàng mới (tương ứng với 01 tài khoản ví điện tử TrueMoney) chỉ được nhận tối đa 01 phiếu quà tặng e-voucher có giá trị 30,000VNĐ/voucher.

Đối với khách hàng hiện hữu đã liên kết tài khoản Ví điện tử TrueMoney trên ứng dụng BE:

 • Vào 00:00:00 ngày 01/12/2022, mỗi khách hàng hiện hữu sẽ được nhận 01 phiếu quà tặng e-voucher trị giá 10,000 VNĐ/voucher, được phát hành trên ứng dụng BE để sử dụng thanh toán cho dịch vụ BeBike/BeCar (không kèm theo việc khách hàng sử dụng dịch vụ trên ví điện tử TrueMoney).
 • Mỗi khách hàng mới (tương ứng với 01 tài khoản ví điện tử TrueMoney) chỉ được nhận tối đa 01 phiếu quà tặng e-voucher có giá trị 10,000VNĐ/voucher.
 • Phiếu quà tặng chỉ được áp dụng khi người dùng sử dụng ví điện tử TrueMoney để thanh toán khi sử dụng dịch vụ BeBike/BeCar
 • Phiếu quà tặng không được sử dụng để quy đổi thành tiền. Việc sử dụng phiếu quà tặng sẽ phụ thuộc vào chính sách áp dụng của BE tại từng thời điểm.

Thời gian:

 • Thời gian triển khai chương trình: từ 00:00:00 ngày 01/12/2022 đến hết 23:59:59 ngày 15/12/2022 hoặc đến khi chương trình phát hết phiếu quà tặng cho khách hàng mới khách hàng hiện hữu, tùy điều kiện nào đến trước.
 • Thời gian sử dụng phiếu quà tặng: 14 ngày kể từ lúc phát hành.

Điều kiện, điều khoản chung:

 • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi phiếu quà tặng trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
 • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu quà tặng hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.
 • Phiếu quà tặng không được phép chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng vào việc truyền thông, quảng cáo.
 • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
 • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.