QUÉT MÃ QR, NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

/ 06.01.2022

1. Thể lệ chương trình:

  • Đối với khách hàng đăng ký sử dụng ví TrueMoney từ 00h00 ngày 01/04/2022:

– Lần đầu thanh toán với giá trị từ 60,000 VNĐ trên ví TrueMoney sẽ nhận được 1 phiếu giảm giá (Discount Voucher) cho dịch vụ VNpay QR code và True QR code tại quầy thanh toán với giá trị 30,000 VNĐ.

– Các tháng tiếp theo khi thực hiện 01 giao dịch thanh toán trên ví TrueMoney với giá trị từ 50,000 VNĐ sẽ nhận được 4 phiếu giảm giá (Discount Voucher) cho dịch vụ VNpay QR code và True QR code tại quầy thanh toán với giá trị 5,000 VNĐ.

  • Đối với khách hàng đăng ký sử dụng ví TrueMoney trước 00h00 ngày 01/04/2022:

– Thực hiện 01 giao dịch thanh toán trên ví TrueMoney với giá trị từ 50,000 VNĐ sẽ nhận được 4 phiếu giảm giá (Discount Voucher) cho dịch vụ VNpay QR code và True QR code tại quầy thanh toán với giá trị 5,000 VNĐ.

2. Đối tượng áp dụng: 

Tất cả người dùng đã đăng ký ví TrueMoney, tài khoản đã xác thực (đã xác minh thông tin cá nhân và liên kết ngân hàng thành công) và thanh toán bằng Ví điện tử TrueMoney.

3. Thời gian triển khai:

Từ 00:00 ngày 09/01/2022 đến 23:59:59 ngày 30/04/2022 hoặc đến khi hết kinh phí của chương trình mỗi tháng.

4. Quy định về chương trình:

  • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 4 vouchers/tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Tối đa 16 vouchers trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Phiếu giảm giá trị giá 5,000 VNĐ được sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác trên ví TrueMoney (Thanh toán hóa đơn điện nước, truyền hình, internet, Mua Thẻ Điện Thoại, Thanh toán khoản vay tài chính).
  • Phiếu giảm giá trị giá 30,000 VNĐ không được sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác trên ví TrueMoney (Thanh toán hóa đơn điện nước, truyền hình, internet, Mua Thẻ Điện Thoại, Thanh toán khoản vay tài chính).
  • Thời gian sử dụng phiếu giảm giá: trong vòng 30 ngày kể từ khi được nhận.
  • Các chương trình thanh toán hợp lệ bao gồm:

– Nạp thẻ điện thoại/mua thẻ điện thoại/game vào những ngày không có khuyến mại của TrueMoney.

– Các dịch vụ thanh toán qua VNPAY QR (True QR) tại quầy thanh toán.

5. Điều kiện, điều khoản chung

a. Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.

b. Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu hoàn tiền khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, hoặc đạt đủ số lượng Khách hàng tham gia chương trình tùy vào sự kiện nào đến trước.

c. Phiếu hoàn tiền không được phép chuyển nhượng.

d. Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 

e. Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.

f. TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.