MỞ VÍ TRUE – YÊN TÂM VI VU

/ 21.10.2021

Từ ngày 05/10/2021, TrueMoney tặng bạn 60,000 VNĐ khi hoàn tất tải ví, đăng kí, nhập mã giới thiệu từ PTI và liên kết ngân hàng. 

1. Thể lệ chương trình

Tương ứng với mỗi bước thực hiện mà khách hàng đã hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu hoàn tiền, tối đa mỗi khách hàng nhận được 03 phiếu hoàn tiền trong xuyên suốt chương trình. Cụ thể:

Bước 1: Nhận phiếu hoàn tiền khi hoàn thành bước “Xác thực tài khoản (eKYC/KYC)”

Mỗi Khách hàng mới, sẽ nhận được 01 phiếu hoàn tiền (Cashback voucher) có giá trị 10,000 VNĐ khi hoàn thành đăng ký tài khoản (sign-up); và đăng nhập vào ứng dụng; điền thông tin, nhập mã giới thiệu từ PTI 0912656223 và được TrueMoney Việt Nam chấp nhận yêu cầu xác thực tài khoản (eKYC/KYC) trong thời gian khuyến mãi. 

Bước 2: Nhận phiếu hoàn tiền khi hoàn thành bước “Liên kết ngân hàng (link bank)”

Mỗi Khách hàng mới, sau khi hoàn thành đầy đủ bước 1 và đã nhận được 01 phiếu hoàn tiền (Cashback voucher) khi hoàn thành xác thực tài khoản, sẽ tiếp tục nhận được 01 phiếu hoàn tiền (Cashback voucher) có giá trị 10,000 VNĐ khi hoàn thành liên kết ngân hàng (link bank) trong thời gian khuyến mãi.

Bước 3: Nhận phiếu hoàn tiền khi hoàn thành bước kích hoạt tài khoản thành công bằng cách nạp tiền vào ví

Mỗi khách hàng mới sẽ nhận được 01 phiếu hoàn tiền có giá trị 40,000 VNĐ sau khi thực hiện kích hoạt tài khoản bằng cách nạp tiền tối thiểu 10,000 VNĐ vào ví vừa khởi tạo.

Số lượng voucher phát ra trong chương trình: 1000 voucher có giá trị 40,000 VNĐ và 2000 voucher có giá trị 10,000 VNĐ

2. Thời gian chương trình

Từ ngày 05/10/2021 đến hết 30/11/2021 hoặc đến khi hết ngân sách tùy sự kiện nào đến trước.

3. Điều kiện, điều khoản chung
  • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:
    • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
    • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu hoàn tiền khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, hoặc đạt đủ số lượng Khách hàng tham gia chương trình tùy vào sự kiện nào đến trước.
  • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo.
  • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
  • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.

Tải ví True và nhận ưu đãi ngay thôi!