KẸT TIỀN TIÊU TẾT, ĐÃ CÓ SHBF LO

/ 04.01.2023

Chương trình khuyến mại của SHBF đã tới với ví TrueMoney từ ngày 05/1/2023 đến ngày 31/1/2023.

Thời gian khuyến mại:

Từ 00:00:00 ngày 05/1/2023 đến 23:59:59 ngày 31/1/2023 hoặc đến khi đủ số lượng khách hàng hoặc đến khi hết ngân sách, tùy sự kiện nào đến trước.

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thuộc đối tượng chương trình thanh toán khoản vay SHBFC trên Ví điện tử TrueMoney sẽ nhận được 01 mã giảm giá 50% giá trị thanh toán khoản vay tiếp theo (tối đa 50.000 VNĐ) vào ví TrueMoney của khách hàng.

Đối tượng được hưởng khuyến mại:

Tất cả khách hàng thanh toán trên Ví điện tử TrueMoney.

Điều kiện, điều khoản chung :

  • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi quà tặng trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
  • Phiếu giảm giá không được phép chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi ngân sách dành cho chương trình đã hết hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.
  • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng vào việc truyền thông, quảng cáo. 
  • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
  • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.