GỬI XE MIỄN PHÍ CÙNG TRUEMONEY TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

/ 11.02.2022

Nhận ngay hàng triệu Voucher gửi xe miễn phí trên ví TrueMoney trong dự án gửi xe không tiền mặt dành riêng cho học sinh/sinh viên trường Cao đẳng công thương Hà Nội.

1.Thể lệ chương trình

a, Đối với học sinh/ sinh viên gửi xe theo lượt:

 • Nhận 10 Vouchers gửi xe miễn phí, mỗi lượt trị giá 3000đ/lượt trên ví TrueMoney. 
 • Các bước hướng dẫn thực hiện nhận Voucher bao gồm:

     B1: Tải ví TrueMoney 

     Android: http://bit.ly/2HkO2y5

     B2: Nhập số điện thoại và nhận OTP từ tin nhắn trả về

     B3: Đổi mật khẩu mới 

     B4: Cung cấp thông tin cá nhân và nhập mã giới thiệu: 0948668822 Lưu ý: Phải nhập luôn mã giới thiệu 0948668822 tại bước này để nhận Voucher.

    B5: Chọn “Nâng hạng ngay”, thực hiện các bước theo hướng dẫn của TrueMoney 

    B6: Kiểm tra thông tin lại và hoàn tất đăng ký.

 • Khách hàng nhận được tối đa 10 phiếu giảm giá, phiếu giảm giá có giá trị sử dụng trong 14 ngày.
 • Phiếu thanh toán chỉ được sử dụng để thanh toán vé giữ xe theo lượt. Khách hàng có thể chuyển đổi từ dịch vụ thanh toán vé gửi xe theo tháng sang dịch vụ thanh toán vé gửi xe theo lượt nhưng không thể nhận được ưu đãi của khách hàng sử dụng vé lượt.

b.Đối với học sinh/sinh viên gửi xe theo tháng:

 • Nhận 1 Voucher gửi xe theo tháng trị giá 30.000 VNĐ/tháng trên ví TrueMoney.
 • Các bước hướng dẫn thực hiện nhận Voucher bao gồm:

     B1: Tải ví TrueMoney 

     Android: http://bit.ly/2HkO2y5

     B2: Nhập số điện thoại và nhận OTP từ tin nhắn trả về

     B3: Đổi mật khẩu mới 

     B4: Cung cấp thông tin cá nhân và nhập mã giới thiệu: 0966003991 

     Lưu ý: Phải nhập luôn mã giới thiệu 0966003991 tại bước này để nhận Voucher.

     B5: Chọn “Nâng hạng ngay”, thực hiện các bước theo hướng dẫn của TrueMoney 

     B6: Kiểm tra thông tin lại và hoàn tất đăng ký.

 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 01 phiếu thanh toán 30.000 VND. Phiếu thanh toán chỉ được sử dụng cho dịch vụ thanh toán vé giữ xe hàng tháng. Phiếu giảm giá có giá trị sử dụng trong 14 ngày.
 • Khách hàng có thể chuyển đổi từ dịch vụ thanh toán vé gửi xe theo ngày sang dịch vụ thanh toán vé gửi xe theo tháng nhưng các KH này sẽ không được hưởng discount voucher trị giá 30,000 VNĐ từ chương trình dành cho dịch vụ thanh toán vé gửi xe theo tháng.

c, Hướng dẫn thanh toán vé xe:

B1: Chọn “Vé gửi xe” trên app TrueMoney.

B2: Chọn loại vé xe cần thanh toán.

B3: Nhập mã vé xe (3 số cuối trên vé)

B4: Thanh toán vé xe.

(*) Video chi tiết các bước hướng dẫn xem tại đây: https://bit.ly/3JFaYFh

2.Đối tượng áp dụng:

 • Tất cả học sinh/ sinh viên trường Cao đẳng công thương Hà Nội hoàn thành đăng ký và liên kết ngân hàng trên ví TrueMoney.

3.Thời gian triển khai:

 • Thời gian triển khai chương trình: Từ 00h00 ngày 14/02/2022 đến 23:59:59 ngày 30/04/2022 hoặc cho đến khi hết ngân sách.

4.Điều kiện và điều khoản:

a) Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi Vouchers trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
 • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/phát hiện các hành vi gian lận khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mãi nhiều hơn mức cho phép.

b) Chương trình sẽ kết thực khi hết vouchers khuyến mãi hoặc và hạn cuối của chương trình, tuỳ vào sự kiện nào đến trước.

c) Giải thưởng không được phép chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền.

d) Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.

e) TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc huỷ bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.