THANH TOÁN QUA TRUE, HOÀN TIỀN CỰC TRUE

/ 30.12.2021

Hoàn tiền ngay tối đa 1000 lần cho mỗi khách hàng thực hiện thanh toán qua ví điện tử TrueMoney.

  1. Thể lệ chương trình:
  • Khách hàng được hoàn tiền 1% giá trị thanh toán (tối đa 1000đ) mỗi lần thanh toán trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Mỗi khách hàng được tối đa 1000 lần hoàn tiền trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình đang diễn ra khác của TrueMoney.
  1. Đối tượng áp dụng:
  • Tất cả khách hàng thực hiện thanh toán bằng ví điện tử TrueMoney.

    3. Thời gian triển khai:

  • Thời gian dự tính: từ 00:00:00 ngày 01/01/2022 đến 23:59:59 ngày 30/06/2022 hoặc đến khi ngân sách đã hết.

    4. Điều khoản chung về quy đổi Voucher trong chương trình khuyến mại:

a. Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.

    b. Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu hoàn tiền khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.

    c. Phiếu hoàn tiền không được phép chuyển nhượng.

    d. Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 

    e. Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với khách hàng.

    f. True Money Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với khách hàng.