TRUEMONEY x BE : KHAO BẠN 70K ĐẶT BEFOOD.

/ 04.03.2022

1.Thể lệ chương trình

  • Khách hàng mới sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn trên ứng dụng Be và lần đầu liên kết ví điện tử TrueMoney sẽ nhận được Combo 3 phiếu giảm giá (Voucher) được phát hành trên ứng dụng Be để thanh toán cho dịch vụ beFood, chi tiết như sau:
Tháng 03/2022 Tháng 04/2022 Tháng 05/2022
Giá trị e-voucher 30,000 VNĐ 20,000 VNĐ 20,000 VNĐ
Thời hạn sử dụng e-voucher  Từ 01/03/2022 đến hết 31/03/2022 Từ 01/04/2022 đến hết 30/04/2022 Từ 01/05/2022 đến hết 31/05/2022
  • Voucher sẽ được Be chốt định kỳ vào 23h ngày thứ 2 hàng tuần.

2. Đối tượng áp dụng:

  •  Khách hàng đăng ký Ví điện tử TrueMoney đồng thời liên kết tài khoản Ví điện tử TrueMoney với ứng dụng Be từ 00h00 ngày 05/03/20222.

3. Thời gian áp dụng:

  • Chương trình diễn ra từ ngày 05/03/2022 đến hết ngày 31/05/2022 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình.

4. Điều kiện sử dụng Voucher

  • Mỗi khách hàng mới (tương ứng với 01 tài khoản ví điện tử TrueMoney) chỉ được nhận tối đa 03 phiếu giảm giá trong thời gian diễn ra chương trình
  • Phiếu giảm giá chỉ được áp dụng khi người dùng sử dụng ví điện tử TrueMoney để thanh toán khi sử dụng dịch vụ beFood.
  • Phiếu giảm giá không được sử dụng để quy đổi thành tiền. Việc sử dụng phiếu giảm giá sẽ phụ thuộc vào chính sách áp dụng của Be tại từng thời điểm.
  • Phiếu giảm giá được áp dụng đồng thời với các Voucher của Be trên 01 đơn hàng 

5.Điều kiện, điều khoản chung

a) Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi Vouchers trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/phát hiện các hành vi gian lận khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mãi nhiều hơn mức cho phép.

b) Chương trình sẽ kết thực khi hết vouchers khuyến mãi hoặc và hạn cuối của chương trình, tuỳ vào sự kiện nào đến trước.

c) Giải thưởng không được phép chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền.

d) Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.

e) TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc huỷ bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.