TỚI TRUEMONEY VAY, RINH NGAY QUÀ KHỦNG

/ 12.04.2023

Chương trình dành cho tất cả các khách hàng đến chi nhánh của TrueMoney Vay.

Thời gian diễn ra chương trình:

Từ ngày 08/04/2023 đến hết  ngày 31/07/2023 hoặc đến hết ngân sách của chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước.

Thể lệ chương trình:

Dành cho khách hàng mới:
 • Khách hàng đến chi nhánh của TrueMoney Vay đăng kí mở tài khoản ví sẽ nhận được 03 phiếu giảm giá ( Discount voucher) trị giá 20.000 VNĐ sử dụng cho các dịch vụ đang cung cấp trên ví TrueMoney ( Trừ cash out, cash in)
Dành cho khách hàng hiện hữu:
 • Khách hàng đang sử dụng ví TrueMoney và có phát sinh giao dịch trong 3 tháng gần nhất sẽ nhận 04 mã sử dụng Be mỗi mã giảm 5.000 VNĐ

Điều khoản chung trong chương trình khuyến mại:

 • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu giảm giá hoặc vào hạn cuối của chương trình tùy vào sự kiện nào đến trước.
 • Phiếu giảm giá không được phép chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.
 • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 
 • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
 • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.