YÊN TÂM VI VU VÌ ĐÃ CÓ BE VÀ VÍ TRUE LO

/ 16.02.2023

Chương trình của Be và ví điện tử TrueMoney đã trở lại với phiếu quà tặng dành cho 4,000 khách hàng đầu tiên.

Thời gian: 

Thời gian triển khai chương trình: từ 00:00:00 ngày 20/02/2023 đến hết 23:59:59 ngày 31/03/2023 hoặc đến khi chương trình hết ngân sách chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.

Thời gian sử dụng phiếu quà tặng: 14 ngày kể từ lúc phát hành.

Đối tượng:

 • Khách hàng hiện hữu đã liên kết tài khoản Ví điện tử TrueMoney trên ứng dụng BE trước 00:00:00 ngày 15/02/2023.
 • Khách hàng chỉ phát sinh 1 giao dịch Be/tháng.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:

 • Thể lệ chương trình:
 • Từ 00:00:00 ngày 20/02/2023, 4000 khách hàng đăng nhập Ví đầu tiên thuộc đối tượng chương trình, sẽ được nhận 01 phiếu quà tặng e-voucher có giá trị 5,000 VNĐ/voucher, được phát hành trên ứng dụng Ví Điện tử TrueMoney để sử dụng thanh toán cho dịch vụ trên Be Bike/Be Car (không kèm theo việc khách hàng sử dụng dịch vụ trên ví điện tử TrueMoney).
 • Mỗi khách hàng thuộc đối tượng chương trình (tương ứng với 01 tài khoản ví điện tử TrueMoney) chỉ được nhận tối đa 01 phiếu quà tặng trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Tổng số lượng phiếu quà tặng: 4,000 phiếu quà tặng (tương ứng với 4,000 Khách hàng đầu tiên sử dụng voucher sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình).
 • Phiếu quà tặng chỉ được áp dụng khi người dùng sử dụng ví điện tử TrueMoney để thanh toán khi sử dụng dịch vụ Be.
 • Khách hàng đủ điều kiện lấy mã ưu đãi được gửi về trong mục ưu đãi ví điện tử TrueMoney của khách hàng và nhập mã ưu đãi trên ứng dụng Be khi sử dụng dịch vụ.
 • Phiếu quà tặng không được sử dụng để quy đổi thành tiền. Việc sử dụng phiếu quà tặng sẽ phụ thuộc vào chính sách áp dụng của BE tại từng thời điểm.
 • Điều kiện, điều khoản chung:
 • Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi phiếu quà tặng trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
 • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu quà tặng hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.
 • Phiếu quà tặng không được phép chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 • Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng vào việc truyền thông, quảng cáo.
 • Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.
 • TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.