Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang chủ > Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ

ĐIỀU 1. TỔNG QUAN

1.1.     Mục đích và Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) được áp dụng đối với các Khách hàng mở tài khoản, sử dụng dịch vụ Ví điện tử TrueMoney do Công ty Cổ phần True Money Việt Nam (sau đây gọi tắt là “TMV”) cung cấp và các dịch vụ tại các điểm giao dịch do TMV ủy quyền. Điều Khoản này nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của TMV.

Bằng việc truy cập và chấp nhận Điều Khoản này, Khách hàng xác nhận và cam kết đã hiểu rõ các điều khoản sử dụng cũng như hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản này     .

1.2.      Sửa đổi, bổ sung nội dung:

TMV có quyền điều chỉnh nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung được điều chỉnh trên website của TMV và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của TMV. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải.

Nếu Khách hàng không đồng ý với nội dung điều chỉnh, Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ của TMV. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày TMV thông báo hoặc ngày hiệu lực của thông báo thì mặc nhiên được coi là đồng ý với các nội dung thay đổi.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ TRUEMONEY VIỆT NAM

2.1.      Mở Ví điện tử

2.1.1    Điều kiện mở Ví điện tử:

a) Cá nhân: là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và có chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ, còn hiệu lực; Đối với Khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, Khách hàng cần cung cấp bổ sung thông tin về các quốc tịch, địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch.

b) Pháp nhân: được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và có Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp (Bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế…)

2.1.2    Quy trình mở Ví điện tử

a) Trường hợp Khách hàng đã có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu sử dụng Ví điện tử: Khách hàng tải, cài đặt ứng dụng Ví điện tử TrueMoney và làm theo hướng dẫn. Mỗi tài khoản ngân hàng chỉ có thể dùng để đăng ký/phát hành một (01) Ví điện tử. Việc nạp tiền vào Ví điện tử, rút tiền ra khỏi Ví điện tử của Khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của Khách hàng tại ngân hàng

b) Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng và có nhu cầu sử dụng Ví điện tử: Khách hàng trực tiếp tới các điểm giao dịch của TMV để được hướng dẫn thủ tục.

c) Để đăng ký/phát hành Ví điện tử, Khách hàng đồng ý cung cấp cho TMV hoặc các Điểm Giao Dịch của TMV các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Khách hàng mà TMV quy định, yêu cầu vào từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho TMV bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp. Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của Khách hàng và các thông tin khác được cung cấp cho TMV là trung thực và chính xác.

2.1.3    Các loại Ví điện tử và Các giới hạn giao dịch

Căn cứ trên thông tin định danh Khách hàng cung cấp, TMV mở các loại Ví điện tử theo mức độ định danh Khách hàng và áp dụng Các giới hạn giao dịch tương ứng được TMV quy định tại từng thời kỳ. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ đến các giới hạn này, Khách hàng có thể nâng cấp Ví điện tử để nâng hạn mức giao dịch. Để nâng cấp Ví điện tử, Khách hàng làm theo hướng dẫn trên Ví điện tử hoặc liên hệ Bộ phận chăm sóc Khách hàngqua Tổng đài 1900636675 để được hướng dẫn chi tiết.

2.2.      Phong tỏa/tạm khóa số dư trên Ví điện tử

2.2.1   TMV có quyền phong tỏa/tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví điện tử của Khách hàng mà không cần báo trước nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau:

a) Khi TMV phát hiện Khách hàng vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản này;

b) Khi TMV phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót hoặc chưa rõ ràng trong quá trình thực hiện các giao dịch của Khách hàng bằng Ví điện tử;

c) Khi TMV phát hiện có dấu hiệu bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

d) Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử;

e) Khi Ví điện tử có số dư thấp hơn số dư tối thiểu được TMV quy định tại từng thời điểm để duy trì Ví điện tử;

f) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ trường hợp thuộc phạm vi TMV có quyền từ chối;

g) Khi Khách hàng có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ đã đăng ký và sự thay đổi này không đáp ứng đúng các quy định tại Điều khoản này;

h) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản theo quy định của pháp luật.

 2.2.2   TMV sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Ví điện tử của Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Trong trường hợp đăng nhập không thành công ba (03) lần liên tiếp, tài khoản Ví điện tử của Khách hàng sẽ bị tạm khóa. Khách hàng phải liên hệ với Bộ phận chăm sóc Khách hàng của TMV qua tổng đài  1900 63 66 75 để yêu cầu kích hoạt lại tài khoản hoặc sử dụng các tính năng hỗ trợ trong ứng dụng được TMV cung cấp tại từng thời điểm để kích hoạt và tiếp tục sử dụng tài khoản.

b) Khi TMV nhận được thông báo của Khách hàng trực tiếp thông qua số Tổng đài của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng 1900 63 66 75 và/hoặc các đơn vị có liên quan khác về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng, Khách hàng có thể chủ động tạm khóa hoặc yêu cầu Bộ phận CSKH hoặc đơn vị có liên quan của TMV hỗ trợ khóa tài khoản ngay lập tức nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất có thể phát sinh.

c) Các trường hợp được nêu tại Khoản 2.2.1, Điều 2 trong Điều khoản này.

2.2.3   TMV chấm dứt việc phong tỏa/tạm khóa số sư trên Ví điện tử khi có một trong các điều kiện sau:

a) TMV đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân được quy định tại khoản 2.2.1 và 2.2.2 Điều khoản này dẫn đến việc phong tỏa;

b) Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;

c) Tranh chấp liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử đã được giải quyết;

d) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản.

2.3     Đóng Ví điện tử

2.3.1 Khách hàng có thể đóng tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và gửi yêu cầu đóng tài khoản, số dư trên Ví điện tử sẽ được xử lý theo khoản 2.3.4 Điều Khoản này. Khách hàng phải chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng. Sau khi đóng Ví điện tử, nếu Khách hàng muốn sử dụng tiếp Dịch vụ thì phải làm thủ tục mở Ví điện tử mới theo quy định của TMV.

2.3.2 Khách hàng không được quyền đóng tài khoản trong những trường hợp sau:

a) Khách hàng đang bị điều tra/khiếu nại, và/hoặc;

b) Chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với trường hợp tài khoản của Khách hàng bị tạm khóa do yêu cầu của cơ quan quản lý;

c) Khách hàng đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận, và/hoặc

d) Nếu Khách hàng vẫn đề nghị đóng tài khoản trong những trường hợp trên, TMV sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Khách hàng và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Khách hàng ở thời điểm Khách hàng gửi đề nghị đóng tài khoản để đảm bảo Khách hàng có thể hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình.

2.3.3 TMV được quyền đóng Ví điện tử của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu của Khách hàng, trừ những trường hợp Khách hàng không được quyền đóng tài khoản theo quy định tại khoản 2.3.2;

b) Khách hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này, hoặc bất kỳ điều khoản và điện kiện nào khác được quy định riêng cho từng tài khoản cụ thể;

c) Khách hàng được cấp Ví điện tử là cá nhân bị chết hoặc cơ quan nhà nước tuyên bố chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

d) TMV chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

e) Tài khoản của Khách hàng không có bất cứ giao dịch chủ động nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: đăng nhập, thực hiện giao dịch, tham gia các chương trình khuyến mãi của TMV…) trong vòng 12 tháng liên tục; và

f) Tài khoản của Khách hàng liên quan tới hành vi gian lận (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo lập tài khoản mạo danh, sử dụng thông tin sai sự thật thông tin không phải của chủ ví TMV để xác thực tài khoản…), vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

g)  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.3.4 Xử lý số dư khi đóng Ví điện tử

a) Khi đóng Ví điện tử, tất cả các quyền đã trao cho Khách hàng theo Điều khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức, Khách hàng phải thanh toán ngay cho TMV mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ (nếu có). Số dư còn lại khi đóng Ví điện tử được TMV chi trả theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với quy định của TMV.

b) Trường hợp Ví điện tử bị đóng do Khách hàng bị chết, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự,  Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho TMV thực hiện việc hoàn trả số dư còn lại trên Ví điện tử theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan căn cứ trên tuyên bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c) Trường hợp Ví điện tử của Khách hàng bị đóng theo Điểm e, Khoản 2.3.3, Điều 2 trong Điều khoản này số dư còn lại sẽ được TMV thu hồi. Trường hợp, Khách hàng muốn hoàn trả lại số dư này thì cần cung cấp các thông tin định danh theo đúng thông tin đã cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng Ví điện tử và/hoặc tại thời điểm trước khi Ví điện tử bị đóng.

d) Trường hợp Ví điện tử bị đóng theo Điểm f, Khoản 2.3.3, Điều 2 trong Điều khoản này, TMV sẽ thu hồi toàn bộ số tiền tại thời điểm đóng Ví điện tử và không hoàn trả lại với bất cứ lý do nào.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TMV

3.1.    Quyền của TMV

3.1.1.  Được yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản và thực hiện các giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ của TMV; Được xác minh với các bên liên quan về các thông tin cá nhân khàng hàng liên quan đến việc mở Ví điện tử và các thông tin do Khách hàng cung cấp;

3.1.2. Quy định và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản cho Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;

3.1.3. Được quyền Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép các thông tin về Khách hàng và các Giao dịch theo đúng quy định pháp luật;

3.1.4. Được quyền tạm khoá/phong tỏa/đóng Ví Điện tử của Khách hàng theo quy định tại khoản  2.2 Điều khoản này;

3.1.5. Tự động trích nợ từ Ví điện tử của Khách hàng mà không cần thêm bất kì ủy quyền nào khác trong trường hợp:

a) Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Khách hàng và TMV;

b) Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào Ví điện tử của Khách hàng, hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng dịch vụ hoặc Khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của Khách hàng;

c) Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các loại phí liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của TMV và pháp luật, các chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Ví điện tử và cung ứng dịch vụ của TMV theo quy định;

d) Để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo các kết quả khiếu nại, tranh chấp liên quan buộc Khách hàng phải thanh toán, các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết;

f) Thu hồi các khoản tiền Khách hàng gian lận, trục lợi từ TMV, hoặc/và các khoản tiền mà TMV có căn cứ nghi ngờ về nguồn gốc, sở hữu hợp pháp của Chủ tài khoản. Khách hàng có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc, sở hữu hợp pháp của Khoản tiền

3.1.6. Từ chối các lệnh thanh toán của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Ví điện tử không đủ số dư theo quy định và/hoặc để thực hiện lệnh thanh toán;

b) Ví điện tử đang bị tạm khóa/phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, trong đó phần không bị phong tỏa/tạm khóa không đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán;

c) Khách hàng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp với các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản Ví điện tử;

d) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;

3.1.7. Từ chối yêu cầu đóng Ví điện tử của Khách hàng khi Khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho TMV theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho TMV;

3.1.8. Được miễn trừ mọi trách nhiệm về kinh tế và pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất của Khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của TMV.

b) Những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách hàng phải chịu phát sinh từ/do:

– Khách hàng để mất, lộ tên truy cập, mật khẩu ứng dụng Ví điện tử TMV và/hoặc các thông tin định danh khác(bao gồm nhưng không giới hạn thông tin họ và tên, số CMND,số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP…)dẫn đến việc người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận những thông tin mà dịch vụ cung ứng;

– Khách hàng không nhận được tin nhắn hoặc chậm nhận được tin nhắn không do lỗi gửi tin nhắn của TMV;

– Việc tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà người này, bằng bất cứ cách nào, thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký;

– Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều 5 Điều khoản này;

– Sự trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của TMV, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa; lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet…;

3.1.9.    TMV có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của TMV. Trong trường hợp này, TMV sẽ thông báo cho Khách hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) trong vòng … ngày làm việc.

3.1.10.  Được áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ được TMV quy định tại từng thời kỳ.

3.1.11.  Được miễn trừ đối với tổn thất phát sinh liên quan đến số dư tài khoản kể từ thời điểm nhận được yêu cầu tạm khóa tài khoản của Khách hàng qua số Tổng đài của Bộ phận CSKH     cho đến khi việc khoá tài khoản thành công, việc khoá tài khoản thành công sẽ được thông báo cho Khách hàng ngay trong cuộc gọi tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.

3.1.12. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3.2.       Trách nhiệm của TMV

3.2.1.    Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản này;

3.2.2.    Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Tài khoản và Giao dịch theo quy định của pháp luật;

3.2.3.    Khoá tài khoản của Khách hàng ngay khi TMV nhận được và xác minh thông báo của Khách hàng về việc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách hàng;

3.2.4.    Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh nạp tiền/chuyển tiền/rút tiền/thanh toán của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của yêu cầu của Khách hàng;

3.2.5.    Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ Ví điện tử của Khách hàng;

3.2.6.    Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất một cách đầy đủ, kịp thời về các giao dịch thanh toán, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đó;

3.2.7.    Hoàn trả kịp thời các khoản tiền cho Khách hàng do sai sót, nhầm lẫn trong việc thực hiện các lệnh thanh toán;

3.2.8.    Xây dựng quy trình nội bộ về việc cung ứng dịch vụ của TMV, hướng dẫn, thông báo công khai để Khách hàng biết và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ;

3.2.9.    Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

4.1.       Quyền của Khách hàng

4.1.1.    Được lựa chọn và sử dụng dịch vụ của TMV cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và theo quy định của pháp luật;

4.1.2.    Được yêu cầu TMV đóng hoặc tạm khóa Ví điện tử của mình khi cần thiết, trừ trường hợp các yêu cầu này thuộc phạm vi quyền từ chối của TMV;

4.1.3.    Được quyền yêu cầu cung cấp các thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ của TMV thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi điện đến số điện thoại Khách hàng cung cấp trong các trường hợp:

a) Thông báo biến động số dư tài khoản và thông tin về các giao dịch thanh toán trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng;

b) Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá dịch vụ của TMV và/hoặc các dịch vụ khác của TMV, thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.

4.1.4.    Có quyền yêu cầu TMV thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của mình và có quyền sử dụng số tiền trên Ví điện tử của mình thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được TMV tạo mọi điều kiện để sử dụng Ví điện tử của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất;

4.1.5.    Có quyền đề nghị tra soát, khiếu nại theo quy định của pháp luật, trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc tra soát, khiếu nại được thực hiện thông qua việc gọi lên Tổng đài BP CSKH để được hướng dẫn chi tiết.

4.1.6     Các quyền khác theo quy định của Điều khoản này và quy định của pháp luật hiện hành.

4.2.       Trách nhiệm của Khách hàng

4.2.1.    Tuân thủ đầy đủ các quy định về mở, sử dụng tài khoản của TMV và Quy định hiện hành của pháp luật; Khi Khách hàng đồng ý mở và sử dụng tài khoản của TMV, đồng nghĩa với việc Khách hàng mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ ví Điện tử của TMV;

4.2.2.    Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của TMV khi đăng ký Dịch vụ và trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

4.2.3.    Ủy quyền cho TMV trích tiền từ Tài khoản của mình để thanh toán giá trị các Giao dịch, các loại phí liên quan đến Giao dịch, phí giải quyết tranh chấp của Khách hàng phát sinh với TMV theo quy định của TMV và pháp luật;

4.2.4.    Hoàn trả cho TMV những khoản thanh toán thừa, thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản theo quy định của TMV, những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào Tài khoản (nếu có);

4.2.5.    Chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của Khách hàng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Dịch vụ. Khách hàng cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Thông tin Tài khoản, Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng có nghĩa vụ đổi mật khẩu ngay sau khi được TMV cung cấp. TMV khuyến cáo Khách hàng không chọn Mật khẩu là những số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu Mật khẩu và Tài khoản tại bất kỳ phần mềm nào có tính năng lưu lại tự động (ví dụ, tính năng “nhớ mật khẩu” hoặc tính năng tương tự trên trang web đang sử dụng);

4.2.6.    Thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng công cụ được cài đặt sẵn trong Sản phẩm/Dịch vụ của TMV và/hoặc Thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho TMV khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Dịch vụ được TMV cung cấp cho Khách hàng; hoặc nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Khách hàng theo số điện thoại 1900 63 66 75 của TMV; Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi TMV nhận được thông báo đó. TMV xin lưu ý Tài khoản Khách hàng sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho TMV mà TMV có thể yêu cầu một cách hợp lý.

4.2.7.    Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến Dịch vụ theo biểu phí được TMV quy định theo từng thời kỳ, biểu phí dịch vụ TMV Khách hàng vui lòng xem     website của TMV;

4.2.8.    Thông báo ngay cho TMV những thay đổi về thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của TMV;

4.2.9.    Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của TMV phù hợp với thỏa thuận với TMV và quy định pháp luật;

4.2.10.    Sử dụng dịch vụ và quản lý Tài khoản theo đúng quy định của TMV;

4.2.11.    Cam kết không thực hiện các giao dịch trái với quy định hiện hành của Pháp luật như sử dụng tài khoản nhằm mục đích trốn thuế, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng tài khoản để thực hiện thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp; sử dụng tài khoản của mình cho các giao dịch thanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.;

4.2.12.    Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do TMV quy định;

4.2.13.    Nếu tài khoản ngân hàng sử dụng để mở Ví điện tử có nhiều đồng chủ tài khoản, Khách hàng chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng theo cam kết và thỏa thuận giữa các chủ thể đã thiết lập với ngân hàng, TMV không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa các đồng chủ tài khoản khi mở Ví điện tử.

4.2.14.    Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.2.15.  Chịu trách nhiệm về các hành động và sai sót của mình trong việc thực hiện giao dịch. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, Khách hàng phải liên hệ ngay với TMV để được hướng dẫn. TMV sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách hàng. Trong trường hợp có sự cố về Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc nếu một  giao dịch  không được thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng sẽ thông báo ngay cho TMV về vấn đề đó và TMV sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách hàng..

ĐIỀU 5. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của cơ quan Chính phủ…Nếu TMV hoặc Khách hàng không thể thực thi được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này do sự kiện bất khả kháng gây ra thì phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng thư điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU 6. BẢO MẬT

TMV cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Ví điện tử và các giao dịch trên Ví điện tử của Khách hàng theo quy định của pháp luật, không tiết lộ hoặc phát tán thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý của chính người đó.

Khách hàng cam kết:

–         Đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ tên truy cập, mật khẩu truy cập, và các thông tin định danh khác mà TMV cung cấp. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp tên truy cập, mật khẩu truy cập và các thông tin định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại gây ra (nếu có) do việc sử dụng của bên thứ ba đó.

–         Nếu Khách hàng tiếp nhận được thông tin Khách hàng khác của TMV khi sử dụng dịch vụ của TMV dù dưới bất cứ hình thức nào, theo bất kỳ phương thức nào, Khách hàng phải bảo mật thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác và/hoặc dùng nó vào mục đích khác trừ khi có sự đồng ý của Khách hàng đó.

ĐIỀU 7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các website (bao gồm nhưng không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các hàng hóa, dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến TMV và dịch vụ của TMV đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn và không chuyển giao của TMV. Khách hàng phải tôn trọng các quyền này và TMV nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của TMV. Khách hàng cam kết:

–         Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của TMV và các sản phẩm trong dịch vụ của TMV; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của TMV tại bất kỳ đâu.

–         Không thực hiện hoặc giúp đỡ bên thứ ba thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của TMV.

–         Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của TMV trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của TMV.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích từ ngữ trong Điều khoản này thì việc giải thích từ ngữ theo ý chí của TMV sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng giữa Khách hàng và TMV, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư là chính sách mô tả các quyền riêng tư của Khách hàng liên quan đến việc TMV thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng. Chính sách này điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ của TMV của Khách hàng, áp dụng cho các thông tin đăng tải trên các website của TMV và tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của TMV. Trong trường hợp điều chỉnh chính sách quyền riêng tư, TMV có thể điều chỉnh chính sách bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải chính sách được điều chỉnh lên website của TMV. Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của TMV, điều đó đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý và chấp nhận chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin Khách hàng và tất cả các thông tin khác liên quan đến khách hàng, được TMV thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV. Đây là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật…) hoặc thông tin định danh của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời điểm thành lập, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật…), thông tin liên lạc (điện thoại đi động, địa chỉ email), thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin chi tiết cần thiết khác.

Khách hàng phải cung cấp và cập nhật thông tin cho TMV một cách trung thực, chính xác. Khách hàng cam kết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin cần cung cấp cho TMV và kịp thời cập nhật ngay thông tin khi có thay đổi. TMV không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp/khiếu nại nào nếu thông tin khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Trừ khi nhận được thông báo của khách hàng, TMV sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ của TMV qua các địa chỉ mà khách hàng đã đăng ký. Mọi liên lạc của TMV qua các thông tin liên lạc sau cùng của khách hàng đã đăng ký với TMV sẽ được mặc định là đã gửi đến khách hàng, bất kể việc khách hàng có thực sự nhận được hay không. Nếu thông tin của TMV bị trả lại do địa chỉ liên lạc mà khách hàng cung cấp không có giá trị sử dụng, ví điện tử của khách hàng vì thế sẽ không được phép hoạt động và khách hàng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ của TMV cho đến khi TMV nhận được các nội dung cập nhật liên quan.

 1. Thu thập thông tin

2.1. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin

 • Đăng ký, truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV;
 • Xác thực thông tin người sử dụng;
 • Xử lý giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của khách hàng;
 • Truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, hỗ trợ điều tra, quản lý rủi ro của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp khác;
 • Kiểm tra khả năng thanh toán, đối chiếu kiểm tra tính chuẩn xác của thông tin và xác thực thông tin với bên thứ ba;
 • Để tiến hành các hoạt động tiếp thị, khảo sát và nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu ứng của dịch vụ, cải thiện nội dung dịch vụ;
 • Quản lý và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thông tin của TMV;
 • Hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật cho tài khoản của khách hàng; và
 • Các mục đích khác có liên quan.

2.2. Phương thức thu thập thông tin

Các phương thức thu thập thông tin bao gồm:

 1. Thông tin được khách hàng khai báo:

Thông tin khách hàng khai báo bao gồm những thông tin khách hàng cung cấp trên mẫu đăng ký mở tài khoản và được cập nhật trong quá trình sử dụng dịch vụ như: các thông tin liên lạc của khách hàng; các thông tin về các giao dịch và hoạt động của khách hàng; các thông tin tài chính như tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà khách hàng sử dụng hoặc liên kết với dịch vụ. TMV cũng có thể thu thập thông tin từ khách hàng thông qua liên lạc giữa khách hàng và TMV, chẳng hạn thông qua các tương tác của khách hàng với nhân viên của TMV, những phản hồi của khách hàng đối với Bộ phận chăm sóc khách hàng của TMV, các thông tin khách hàng trao đổi, thỏa thuận, giải quyết tranh chấp khác được khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của TMV.

 1. Thông tin từ hệ thống:
 • TMV có thể thu thập thông tin khách hàng được gửi đến TMV từ máy tính, điện thoại của khách hàng hoặc các thiết bị khác mà khách hàng sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang khách hàng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của trang truy cập và các dữ liệu cơ bản khác.
 • Khi khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ của TMV, chúng tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của khách hàng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu email của khách hàng trong trang đăng nhập để khách hàng không phải đăng nhập lại v.v… Khách hàng có quyền từ chối nhận những Cookies này nếu những trình duyệt của khách hàng có chức năng từ chối đó, trừ khi các Cookies được TMV dùng để ngăn chặn gian lận và đảm bảo an toàn đối với các website kết nối.
 1. Thông tin từ các nguồn khác:

TMV có thể thu thập thông tin từ những nguồn khác như:

 • TMV có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với khách hàng hoặc bất kì ai nhân danh khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Khách hàng đồng ý rằng TMV hoàn toàn có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này.
 • TMV có thể đề nghị khách hàng sử dụng thiết bị di động hoặc ứng dụng, website được tối ưu hóa phù hợp. Các quy định của chính sách này được áp dụng đối với việc truy cập, sử dụng các thiết bị, ứng dụng, website này. Khi Khách hàng tải và sử dụng các ứng dụng hoặc khi truy cập những website nói trên của TMV, TMV có thể nhận được các thông tin về định vị về thiết bị của khách hàng. TMV có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp dịch vụ đến khách hàng (ví dụ những nội dung về quảng cáo, kết quả tìm kiếm hay những nội dung khác…). Hầu hết các thiết bị di động đều có chức năng cho phép khách hàng kiểm soát hoặc vô hiệu hóa chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với nhà cung cấp, để từ đó kiểm soát việc thông tin cho bên thứ ba các thông tin này.
 1. Bảo mật và lưu trữ thông tin

TMV lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng tại các máy chủ hệ thống và được đảm bảo an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall), đồng thời thiết lập và bảo vệ các kết nối trao đổi thông tin, giao dịch, sử dụng công nghệ SSL.

Khách hàng đồng ý rằng TMV có quyền lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng lên hệ thống lưu trữ đám mây và được hệ thống công nghệ thông tin đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Khách hàng đồng ý rằng TMV và các đối tác của TMV có quyền lữu trữ thông tin các phương tiện thanh toán khách hàng đã sử dụng bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thẻ tín dụng và các phương tiện thanh toán khác nhằm mục đích tạo công cụ thuận tiện cho khách hàng lựa chọn nguồn thanh toán khi sử dụng dịch vụ.

Toàn bộ thông tin của khách hàng khi truyền đi trên mạng hay lưu trữ đều được mã hóa, áp dụng cơ chế bảo mật đường truyền, chữ ký điện tử. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Data Center đều phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng nhà nước và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật của quốc tế khác.

 1. Chia sẻ thông tin cá nhân với Bên thứ ba

4.1. Chia sẻ thông tin cá nhân với khách hàng khác

 • TMV có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của khách hàng hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin.
 • TMV cho phép bên thứ ba có quyền chấp nhận thanh toán của khách hàng hoặc gửi yêu cầu thanh toán đến khách hàng thông qua việc sử dụng dịch vụ của TMV. Để thực hiện quyền này, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của khách hàng cho TMV (ví dụ địa chỉ email hay số điện thoại của khách hàng) để TMV thông báo yêu câu thanh toán cho khách hàng hoặc thông báo khi khách hàng thanh toán cho Bên thứ 3. TMV sử dụng các thông tin này để xác nhận khách hàng được phép sử dụng dịch vụ của TMV hoặc để gửi đến khách hàng thông báo về tình trạng giao dịch.

4.2. Chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba khác

TMV có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp:

 • Cung cấp, chia sẻ thông tin cho tòa án, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các yêu cầu phù hợp của bên thứ ba khác đối với TMV khi TMV nhận định được rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân này là để ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc thất thoát về tài chính, báo cáo/thông báo về những hành vi đáng nghi ngờ, điều tra những vi phạm đối với Điều khoản sử dụng.
 • Nhằm ngăn ngừa gian lận và quản lý rủi ro, TMV cũng có thể sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết đến các website, đơn vị liên kết nói trên trong trường hợp TMV đang áp dụng các biện pháp hạn chế nào đó đối với tài khoản của khách hàng căn cứ trên các tranh chấp, khiếu nại, hoàn tiền hay các trường hợp liên quan khác.
 • Các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của khách hàng.
 1. Điều chỉnh thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của khách hàng và kiểm tra hiện trạng nội dung đã cài đặt. Trường hợp khách hàng đóng tài khoản của mình, TMV sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản sử dụng, chống lại hành vi xóa dấu vết và gian lận.

CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

Chính sách phòng chống rửa tiền của TMV được thiết lập nhằm cam kết:

 • Tuân thủ đầy đủ theo các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 • Thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, đánh giá rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 • Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các giao dịch đáng ngờ, rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.
 • Bảo vệ Khách hàng, Công ty TMV cũng như Cán bộ Công nhân viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.

Theo đó, Chính sách phòng chống rửa tiền của TMV quy định các biện pháp phòng chống rửa tiền sau:

Chính sách chấp thuận khách hàng

TMV không mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch đối với khách hàng/ các bên liên quan là cá nhân, tổ chức thuộc danh sách tội phạm, danh sách đen, cấm vận của OFAC, EU, UN; Các khách hàng không cung cấp thông tin khách hàng hoặc thông tin khách hàng không có thực hoặc những khách hàng đã được xác định là đáng ngờ, đang trong thời gian điều tra xem xét và chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

Trong trường hợp khách hàng được xác định là PEPs (cá nhân có ảnh hưởng chính trị) hoặc ngay sau khi khách hàng hiện hữu trong hệ thống được nhận biết là PEPs, trước khi thiết lập mối quan hệ với khách hàng, TMV sẽ Áp dụng các biện pháp tăng cường nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm tìm hiểu nguồn gốc tiền và tài sản của khách hàng; Đồng thời, TMV sẽ áp dụng cấp phê duyệt cao hơn 1 cấp so với các khách hàng thông thường

Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng (KYC)

Quy trình nhận biết khách hàng (KYC) cho phép TMV hiểu rõ hơn về khách hàng, các hành vi cũng như các giao dịch của khách hàng, nhằm mục đích giảm thiểu tối đa rủi ro các sản phẩm/dịch vụ của TMV bị sử dụng vào mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố. Căn cứ trên đặc điểm của từng loại sản phẩm/dịch vụ mà TMV có thể áp dụng linh hoạt quy trình nhận biết khách hàng nhưng phải đảm bảo thu thập đầy đủ (i) thông tin định danh của khách hàng, (ii) các chứng từ định danh như CMND, Hộ chiếu, CCCD…, (iii) Tra cứu lịch sử khách hàng cũng như đánh giá rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố

Giám sát, phát hiện giao dịch đáng ngờ

TMV đảm bảo trách nhiệm giám sát giao dịch khách hàng nhằm phát hiện các giao dịch đáng ngờ, giao dịch có rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như kịp thời áp dụng các biện pháp trì hoãn giao dịch, báo cáo cơ quan chức năng theo Quy định Pháp luật

Lưu trữ, bảo mật thông tin

TMV lưu giữ hồ sơ giao dịch của khách hàng kể từ ngày mở tài khoản/ phát sinh giao dịch gồm hồ sơ về nhận biết khách hàng, các chứng từ kế toán, các chứng từ/dữ liệu liên quan đến giao dịch của khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ kèm chứng từ, tài liệu liên quan ít nhất 05 năm, kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo.

Để biết thêm chi tiết về Quy định tiết phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của TMV, vui lòng tham khảo thông tin tại đây.