Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUEMONEY VIỆT NAM

Chính sách giải quyết khiếu nại ban hành ngày 01/09/2016       Tải về

Chính sách quyền riêng tư đối với dịch vụ của 1Pay ban hành ngày 01/09/2016       Tải về

Điều khoản sử dụng dịch vụ ví điện tử ban hành ngày 01/09/2016       Tải về


Điều khoản sử dụng là cam kết giữa “Bạn” (Người sử dụng dịch vụ) và hệ thống TrueMoney Việt Nam khi Bạn đăng ký mở tài khoản tại website của chúng tôi hoặc đăng ký mở tài khoản trực tiếp tại Đại lý của chúng tôi. Tại mọi thời điểm, Ví điện tử TrueMoney Việt Nam có thể được cập nhật, bổ sung Điều khoản sử dụng mà không cần phải thông báo trước. Việc điều chỉnh Thỏa thuận này được thực hiện thông qua việc đăng tải Thỏa thuận được điều chỉnh trên website của 1Pay và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ TrueMoney Việt Nam.

Bản điều chỉnh có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải. Những quy định quan trọng của Thỏa thuận sẽ được 1Pay thông báo trước 10 (mười) ngày trước khi áp dụng hiệu lực. Sau khi Điều khoản sử dụng được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Ví điện tử TrueMoney Việt Nam có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng mới.

Trước khi đăng ký tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, Bạn cần đọc kỹ các mục trong Điều khoản sử dụng. Nếu Bạn sử dụng Ví điện tử TrueMoney Việt Nam nghĩa là Bạn đã hiểu rõ và chấp nhận cũng như tuân thủ các thỏa thuận và điều khoản dưới đây:

1. Trách nhiệm của Bạn trong việc đăng ký

Khi đăng ký mở tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, Bạn cam kết rằng Bạn đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc, đủ năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin như sau:

- Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số CMND/Passport, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại liên lạc.
- Thông tin tài chính: Tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng mà Bạn muốn kết nối với Ví điện tử TrueMoney Việt Nam.

Những thông tin cá nhân mà Bạn kê khai là thủ tục bắt buộc để đăng ký mở tài khoản. Những thông tin liên quan đến tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng nhằm giúp chúng tôi xác thực Ví điện tử TrueMoney Việt Nam của Bạn. Tất cả những thông tin này đồng thời giúp chúng tôi bảo vệ tối đa quyền lợi của Bạn khi có phát sinh tranh chấp, cũng như hạn chế, ngăn ngừa các rủi ro trong giao dịch. Đồng thời, Bạn cũng đồng ý rằng:

- Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin trong mẫu đơn đăng ký mở tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam
- Duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Ví điện tử TrueMoney Việt Nam có căn cứ hợp

lý để nghi ngờ thông tin Bạn cung cấp không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác thì Ví điện tử TrueMoney Việt Nam có quyền tạm khóa hoặc đóng tài khoản của Bạn hoặc từ chối việc cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, dịch vụ của Ví điện tử TrueMoney Việt Nam tại thời điểm hiện tại hoặc sau này.

2. Hành vi người sử dụng

Bạn cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ Ví điện tử TrueMoney Việt Nam là hoàn toàn tự nguyện và do chính bạn thực hiện. Ngoài ra, Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ với một trong các mục đích sau:

- Đe dọa hoặc quấy rối người khác.
- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế hoặc không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
- Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.
- Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.
- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của Công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến Công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của Công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

3. Tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mở tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, Bạn sẽ nhận được liên kết kích hoạt qua email đã đăng ký. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình. Sau khi Ví điện tử TrueMoney Việt Nam được kích hoạt để sử dụng, Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) đảm bảo rằng Bạn luôn thận trọng trong việc đăng nhập tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam (không đăng nhập Ví điện tử tại các điểm internet công cộng, không đăng nhập Ví điện tử khi nghi ngờ máy vi tính bị nhiễm virus hay bị cài key logger…) (c) bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Ví điện tử TrueMoney Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định tại mục (a) này.

Ngoài ra, về vấn đề sở hữu tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, Bạn hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không có quyền mua bán, chuyển nhượng tài khoản Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, các thông tin liên quan đên Ví điện tử TrueMoney Việt Nam (thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, lịch sử giao dịch….).

4. Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống Ví điện tử TrueMoney Việt Nam, đồng thời bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ, Ví điện tử TrueMoney Việt Nam đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân dành cho người dùng.

Dịch vụ Ví điện tử TrueMoney Việt Nam thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hay nói cách khác bạn đã tự nguyện cung cấp những thông tin đó. Chúng tôi có thể gắn kết thông tin cá nhân thu thập được từ bạn với những thông tin từ những dịch vụ khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba để các thông tin được hiển thị tốt hơn, bao gồm chỉnh sửa nội dung giúp bạn. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân của bạn cho việc nghiên cứu và phân tích để vận hành và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để giúp đỡ chúng tôi trong việc xử lí thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu rằng họ phải tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư của người sử dụng và các chính sách về bảo mật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong một số trường hợp đặc biệt, như theo yêu cầu của pháp luật, để ngăn ngừa gian lận hoặc những tổn thất có thể và đảm bảo an ninh mạng và dịch vụ của chúng tôi.

5. Chính sách giải quyết khiếu nại
Nhằm quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết mọi phản ánh và khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ TrueMoney Việt Nam, 1Pay đưa ra Chính sách giải quyết khiếu nại cho người sử dụng đối với Dịch vụ TrueMoney Việt Nam do 1Pay cung cấp. Đối tượng áp dụng hướng đến Khách hàng sử dụng Dịch vụ TrueMoney Việt Nam do 1Pay cung cấp.

Sau khi tiếp nhận khiếu nại, 1Pay sẽ xử lý ngay các khiếu nại theo chính sách đã quy định. Việc xử lý khiếu nại dựa trên cơ sở thu thập thông tin chứng cứ liên quan đến khiếu nại. Trong một số trường hợp, khi cần thiết, 1Pay sẽ tiến hành phong tỏa tài khoản, số tiền, giao dịch liên quan trong thời gian xử lý khiếu nại.