Dịch vụ của TrueMoney Các dịch vụ hỗ trợ chi hộ truyền thống
Quy trình mở và sử dụng tài khoản

Trong 12 giờ

Kéo dài ít nhất 1 tuần
Hỗ trợ doanh nghiệp

TrueMoney hỗ trợ toàn bộ quá trình đăng ký người nhận

Cá nhân phải tự làm việc với ngân hàng hoặc công ty hỗ trợ
Phí phát hành thẻ ATM

Miễn phí

Mất phí

Thông báo thông minh

Thông báo thông minh và tuỳ biến qua ứng dụng ví điện tử TrueMoney

Tin nhắn SMS thông thường
Chính sách hậu mãi dành cho doanh nghiệp

Chính sách hấp dẫn dành cho doanh nghiệp, cùng nhiều chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng từ TrueMoney

Không có
Chính sách hậu mãi dành cho nhân viên

Chương trình khuyến mãi lâu dài dành cho người sử dụng ví
Tận hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng các tiện ích ví như: chuyển tiền miễn phí, khuyến mãi khi nạp thẻ điện thoại, thẻ tín dụng tích hợp...

Ít chương trình khuyến mãi. Nhiều dịch vụ mất phí
Tính linh hoạt của sản phẩm

Doanh nghiệp được yêu cầu thời gian chi trả tự động (theo tuần, tháng hoặc năm)

Chi trả theo định kỳ
Chi phí rút tiền

Hoàn toàn miễn phí tại tất cả các cây ATM của mọi ngân hàng

Mất phí ở một số cây ATM ngoài ngân hàng đã đăng ký
TrueMoney Payroll

Quy trình mở và sử dụng tài khoản

Trong 12 giờ

Hỗ trợ doanh nghiệp

TMV hỗ trợ toàn bộ quá trình đăng ký nhận lương

Phí phát hành thẻ ATM

Miễn phí

Thông báo thông minh

Thông báo thông minh và tuỳ biến qua ứng dụng ví điện tử TrueMoney

Chính sách hậu mãi dành cho doanh nghiệp

Chính sách hấp dẫn dành cho doanh nghiệp, cùng nhiều chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng từ TrueMoney

Chính sách hậu mãi dành cho nhân viên

Chương trình khuyến mãi lâu dài dành cho người sử dụng ví
Tận hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng các tiện ích ví như: chuyển tiền miễn phí, khuyến mãi khi nạp thẻ điện thoại, thẻ tín dụng tích hợp...

Tính linh hoạt của sản phẩm

Trả lương theo yêu cầu của doanh nghiệp(theo chu kỳ ngày, tuần, tháng, năm)

Chi phí rút tiền

Hoàn toàn miễn phí trên tất cả các cây ATM của mọi ngân hàng

Các hình thức thanh toán lương truyền thống

Quy trình mở và sử dụng tài khoản

Kéo dài ít nhất 1 tuần

Hỗ trợ doanh nghiệp

Cá nhân phải tự làm việc với nhân hàng hoặc công ty hỗ trợ

Phí phát hành thẻ ATM

Mất phí

Thông báo thông minh

Tin nhắn SMS thông thường

Chính sách hậu mãi dành cho doanh nghiệp

Không có

Chính sách hậu mãi dành cho nhân viên

Ít chương trình khuyến mãi. Nhiều dịch vụ mất phí

Tính linh hoạt của sản phẩm

Trả lương theo định kỳ đăng ký

Chi phí rút tiền

Mất phí ở một số cây ATM ngoài ngân hàng đã đăng ký