Kho thư viện trueMoney

Hình ảnh về chúng tôi

Hình ảnh về các hoạt động của TrueMoney

Video về chúng tôi

Bộ sưu tập video về TrueMoney

TrueMoney Việt Nam ra quân mở thị trường

Thương hiệu của chúng tôi

Logo sử dụng

Logo TrueMoney phải sử dụng các màu sắc chính (màu đỏ hoặc màu cam). Logo TrueMoney trắng nên được dùng trên nền màu.

Logo trên nền trắng

Logo trên nền trắng

Logo trên nền trắng

Khoảng trống khi sử dụng logo

Logo TrueMoney phải luôn luôn được bao quanh bởi không gian rõ ràng đó là tương đương với chiều rộng và chiều cao của chữ 'u' trong logo.

Màu sắc

Chúng tôi sử dụng 3 nhóm màu chính

Web: #ED1C24

R: 237 G: 28 B: 36

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0

Pantone:485C

Web: #F58220

R: 245 G: 130 B: 32

C: 0 M: 60 Y: 100 K: 0

Pantone:158C

Web: #939598

R: 147 G: 149 B: 152

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50

Pantone:430C