NHẬN FREE 35 SOHACOIN KHI THANH TOÁN QUA VÍ TRUEMONEY

/ 19.04.2022

1.Thể lệ chương trình:

-Khách hàng nạp SohaCoin trên trang Web nap.sohagame.vn và thực hiện thanh toán qua ví TrueMoney sẽ nhận được 35 SohaCoin (tương đương với 35.000 VNĐ).

-Trong thời gian diễn ra chương trình 01 tài khoản Soha/01 số điện thoại chỉ nhận duy nhất 1 lượt tham gia.

-SohaCoin không được phép chuyển nhượng, không quy đổi thành tiền mặt.

2.Đối tượng áp dụng:

  • Tất cả các khách hàng nạp SohaCoin trên web nap.sohagame.vn và thanh toán qua ví TrueMoney.

3.Thời gian triển khai:

 Thời gian chương trình: từ 00:00:00 ngày 16/04/2022 đến hết 23:59:59 ngày 31/05/2022 hoặc đến khi hết ngân sách.

4.Điều kiện, điều khoản chung

  1. Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi voucher trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.

b.Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu hoàn tiền khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, hoặc đạt đủ số lượng Khách hàng tham gia chương trình tùy vào sự kiện nào đến trước.

c.Phiếu hoàn tiền không được phép chuyển nhượng.

d.Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, Khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của Khách hàng vào mục đích truyền thông, quảng cáo. 

e.Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Khách hàng.

f.TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với Khách hàng.