CÙNG BE ĐI TỰU TRƯỜNG – CÓ TRUEMONEY ĐÃI 50K

/ 31.08.2022

Chương trình ưu đãi đặt BeBike, BeCar, thanh toán bằng hình thức ví điện tử TrueMoney diễn ra từ ngày 01/09 đến hết ngày 30/09/2022. Khách hàng tải & liên kết ví TrueMoney với ứng dụng Be sẽ được tặng phiếu giảm giá trực tiếp khi đặt xe.

Thời gian khuyến mại

Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022 hoặc đến khi hết số lượng phiếu giảm giá (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối tượng áp dụng

Khách hàng mới là những khách hàng chưa tải ứng dụng TrueMoney hoặc chưa liên kết tài khoản Ví điện tử TrueMoney trên ứng dụng Be.

Nội dung chương trình khuyến mại

Đối với khách hàng mới:

  • Trong thời hạn chương trình, mỗi khách hàng mới sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Be và lần đầu liên kết ví điện tử TrueMoney sẽ được nhận 01 phiếu giảm giá 50.000 VNĐ, sử dụng thanh toán cho dịch vụ BeBike/ BeCar.
  • Mỗi khách hàng mới (tương ứng với 01 tài khoản ví điện tử TrueMoney) chỉ được nhận tối đa 01 phiếu giảm giá trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý:

  • Phiếu giảm giá chỉ được áp dụng khi người dùng sử dụng ví điện tử TrueMoney để thanh toán khi sử dụng dịch vụ BeBike/ BeCar.
  • Phiếu giảm giá được phát hành ngay trên Be, không kèm theo việc khách hàng sử dụng dịch vụ trên ví TrueMoney.
  • Phiếu giảm giá không được sử dụng để quy đổi thành tiền. Việc sử dụng phiếu giảm giá sẽ phụ thuộc vào chính sách áp dụng của Be tại từng thời điểm.
  • Thời gian sử dụng phiếu giảm giá: 14 ngày kể từ lúc phát hành.

Điều kiện, điều khoản chung

[1] Công ty có quyền từ chối trao thưởng và thu hồi phiếu giảm giá trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp sai/ thiếu thông tin liên hệ hoặc Công ty đã liên hệ xác minh danh tính (khi cần) tối đa 03 lần mà không thành công.
  • Công ty, bằng những cơ sở dữ liệu của mình, nghi ngờ/ phát hiện các hành vi gian lận khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như sử dụng phần mềm để tạo nhiều tài khoản ví TrueMoney ảo, sử dụng thông tin sai sự thật, thông tin không phải của chủ ví TrueMoney để xác thực tài khoản, thực hiện bất cứ hành vi gian lận khác để nhận khuyến mại nhiều hơn mức cho phép.

[2] Chương trình sẽ kết thúc khi hết phiếu giảm giá hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước.

[3] Phiếu giảm giá không được phép chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.

[4] Bằng việc đồng ý tham gia chương trình, khách hàng đồng ý cho phép TrueMoney sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng vào việc truyền thông, quảng cáo.

[5] Quyết định của TrueMoney Việt Nam về các vấn đề liên quan tới chương trình ưu đãi là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với khách hàng.

[6] TrueMoney Việt Nam có quyền, tại mọi thời điểm, thay đổi điều khoản và điều kiện này bao gồm cả việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc dừng khuyến mại mà không báo trước với khách hàng.

Đặt Be, nhớ liên kết ví điện tử TrueMoney thanh toán để được hưởng khuyến mãi 50K nha!

Tải ví TrueMoney ngay