Trang hướng dẫn đại lý

hướng dẫn đại lý

Tổng hợp tất cả các hướng dẫn dành riêng cho Đại lý TrueMoney:
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị POS: thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư tài khoản, kiểm tra thông tin Đại lý, xử lý lỗi...
- Hướng dẫn sử dụng Agent Site: hướng dẫn đăng nhập lần đầu, kiểm tra lịch sử giao dịch, chiết khấu, thông tin Đại lý...

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Đại lý: Hướng dẫn thao tác trên thiết bị POS để thanh toán hóa đơn các dịch vụ.

Video hướng dẫn

[Đại lý] PAYBILL - Tổng hợp hướng dẫn thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn

[Đại lý] AGENT SITE - Tổng hợp hướng dẫn sử dụng agent site

[Đại lý] AGENT SITE - 01 - Hướng dẫn đăng nhập lần đầu

[Đại lý] AGENT SITE - 02 - Hướng dẫn kiểm tra thông tin Đại lý

[Đại lý] AGENT SITE - 03 - Hướng dẫn kiểm tra giao dịch dịch vụ

[Đại lý] AGENT SITE - 04 - Hướng dẫn kiểm tra lịch sử nạp - rút tiền vào tài khoản

[Đại lý] AGENT SITE - 05 - Hướng dẫn thay đổi mật khẩu