Trang hướng dẫn đại lý

hướng dẫn đại lý

Tổng hợp tất cả các hướng dẫn dành riêng cho Đại lý TrueMoney:
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị POS: thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư tài khoản, kiểm tra thông tin Đại lý, xử lý lỗi...
- Hướng dẫn sử dụng Agent Site: hướng dẫn đăng nhập lần đầu, kiểm tra lịch sử giao dịch, chiết khấu, thông tin Đại lý...

Video hướng dẫn

[Đại lý] AGENT SITE - Tổng hợp hướng dẫn sử dụng agent site

[Đại lý] AGENT SITE - 01 - Hướng dẫn đăng nhập lần đầu

[Đại lý] AGENT SITE - 02 - Hướng dẫn kiểm tra thông tin Đại lý

[Đại lý] AGENT SITE - 03 - Hướng dẫn kiểm tra giao dịch dịch vụ

[Đại lý] AGENT SITE - 04 - Hướng dẫn kiểm tra lịch sử nạp - rút tiền vào tài khoản

[Đại lý] AGENT SITE - 05 - Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

1900 63 64 86