k

Chính sách và điều khoản của đại lý

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐẠI LÝ

Chính sách và điều khoản của đại lý ban hành ngày 01/09/2016       Tải Chính sách và điều khoản của đại lý

ĐIỀU 1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ TIÊU CHUẨN CỦA TRUEMONEY VIỆT NAM

Để trở thành đại lý của TrueMoney Việt Nam, các đơn vị phải đáp ứng những điều kiện như sau:

1.1. Về nhân thân:
• Là Công dân Việt Nam;
• Đủ 18 tuổi trở lên;
• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
1.2. Về cơ sở hạ tầng:
• Có mặt bằng ở khu vực đông dân cư qua lại, có diện tích kinh doanh đủ rộng rãi, đảm bảo sự uy tín, tin tưởng. Mặt bằng này có thể thuộc quyền sở hữu của Đại lý (Đại lý có sổ hộ khẩu và/hoặc các giấy tờ hợp pháp về nhà đất) hoặc nhà thuê có hợp đồng thuê nhà thời hạn tối thiểu một (01) năm tại thời điểm ký kết hợp đồng này;
• Phải có không gian để đặt quảng cáo dịch vụ của TrueMoney Việt Nam.
1.3. Về chất lượng dịch vụ:
• Tối thiểu phải mở cửa 8 tiếng/ ngày;
• Có khả năng thanh khoản;
• Số lượng giao dịch/ ngày phải đạt tối thiểu năm (05) giao dịch;
• Tổng giá trị giao dịch phát sinh trong một tháng phải đạt tối thiểu tám triệu (8,000,000) đồng;
• Số tiền nạp/lần phải đạt tối thiểu hai triệu (2,000,000) đồng;
1.4. Các yêu cầu khác:
• Có khả năng ghi chép sổ sách và giấy tờ;
• Có khả năng tiếp thu các kiến thức cơ bản về dịch vụ;
• Có thái độ niềm nở và lịch sự với khách hàng;
• Có khả năng hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

Đơn vị muốn đăng ký làm Đại lý cho TrueMoney Việt Nam có thể đăng ký bằng một trong các cách sau:
+ Gửi thư trực tiếp đến địa chỉ email của TrueMoney Việt Nam: [email protected];
+ Đến công ty làm việc trực tiếp với nhân viên kinh doanh hoặc đăng ký với nhân viên kinh doanh của TrueMoney Việt Nam khi nhân viên đến làm việc tại các Đại lý;
+ Liên lạc với nhân viên kinh doanh công ty qua website: https://truemoney.com.vn hoặc hotline: 1900 636 486.
Nhân viên Kinh doanh của TrueMoney Việt Nam sẽ chủ động liên hệ, đánh giá khách hàng và tiến hành đăng ký làm Đại lý cho đơn vị.

ĐIỀU 3. HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Hai bên sẽ ký Hợp đồng Đại lý theo mẫu TrueMoney Việt Nam gửi cho Đại lý.

ĐIỀU 4. CHÍNH  SÁCH ĐẠI LÝ

a. Biểu phí áp dụng cho các Đại lý được quy định như sau :

+ Biểu phí áp dụng cho các Đại lý là giá chuẩn do TrueMoney Việt Nam phát hành.

b. Khuyến mại, thưởng đối với Đại lý :

Tuỳ vào từng thời điểm, TrueMoney Việt Nam sẽ có chương trình khuyến mại đặc biệt cho các Đại lý. Giá trị khuyến mại sẽ phụ thuộc vào từng chương trình khuyến mại cụ thể.

c. Các chính sách, điều kiện và điều khoản quy định trong tài liệu này có hiệu lực áp dụng đối với tất cả các Đại lý của TrueMoney Việt Nam (kể cả các Đại lý hoạt động từ trước thời điểm Chính sách này được ban hành). Trường hợp có sự mâu thuẫn, không đồng nhất giữa các tài liệu, Chính sách này sẽ được áp dụng thay thế.

d. Các Đại lý không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định ở Điều 1 của Chính sách này, TrueMoney Việt Nam sẽ tiến hành xem xét và đưa ra quyết định về việc chấm dứt việc hợp tác với Đại lý đó.

e. TrueMoney Việt Nam có toàn quyền quyết định việc điều chỉnh nội dung của Chính sách này tùy vào từng thời điểm cụ thể. Chính sách mới nhất được cập nhật và niêm yết công khai trên trang thông tin của TrueMoney Việt Nam tại địa chỉ: http://www.truemoney.com.vn

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 03 năm 2017.

TRUEMONEY VIỆT NAM