Biểu phí

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí ban hành ngày 31/05/2017       Tải Biểu phí

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ


Dịch vụ

Tên Sản phẩm

Hoa hồng Đại lý/Giao dịch thành công

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại trả trước

Vinaphone

5.40%

Mobifone

5.00%

Viettel

3.50%

G-Mobile

5.50%

Vietnamobile

6.50%

Nạp tiền điện thoại trả sau

Mobifone

5.00%

Viettel

3.00%

Mua Mã thẻ

Điện thoại di động

Vinaphone

5.40%

Mobifone

5.00%

Viettel

3.50%

G-Mobile

6.00%

Vietnamobile

6.50%

Game

Gate

5.00%

Vcoin

5.50%

Zing

5.00%

Garena

5.00%

OnCash

6.00%

Thanh toán hóa đơn

Truyền Hình

K+

1.00%

VTVCab

0.5%

Di động trả sau

Mobifone

0.5%

Vinaphone

0.5%

Điện thoại cố định

VNPT HCM

1.000

SPT

1.000

SST Phú Mỹ Hưng

1.000

Internet

VNPT HCM

1.000

Tài chính

Prudential Finance

2.500

FE Credit

2.500

Bảo hiểm

PTI – Insurance

4.000

Vé tàu VNR (thanh toán theo mã đặt vé)

0.2%

1900 63 64 86