Biểu phí

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí ban hành ngày 01/09/2016       Tải Biểu phí

Tỉ lệ hoa hồng

Đại lý vàng

Tỉ lệ hoa hồng

Đại lý bạc

Tỉ lệ hoa hồng

Đại lý đồng

Nạp tiền điện thoại
Nạp tiền điện thoại trả trước
Vinaphone 5.40% 5.20% 5.00%
Mobifone 5.40% 5.20% 5.00%
Viettel 3.50% 3.30% 3.10%
Gmobile 6.50% 6.30% 6.10%
Vietnamobile 6.50% 6.30% 6.10%
Nạp tiền điện thoại trả sau
Vinaphone 5.00% 4.80% 4.60%
Mobifone 5.00% 4.80% 4.60%
Viettel 3.00% 2.80% 2.60%
Gmobile 6.00% 5.80% 5.60%
Vietnamobile 6.50% 6.30% 6.10%
Mua mã thẻ
Điện thoại
Vinaphone 5.40% 5.20% 5.00%
Mobifone 5.40% 5.20% 5.00%
Viettel 3.50% 3.30% 3.10%
Gmobile 6.50% 6.30% 6.10%
Vietnamobile 6.50% 6.30% 6.10%
Game
Gate 5.00% 4.80% 4.60%
Vcoin 5.50% 5.30% 5.10%
Zing 5.00% 4.80% 4.60%
Garena 6.00% 5.80% 5.60%
OnCash 6.00% 5.80% 5.60%
Thanh toán hóa đơn
Truyền hình cáp
VTC 3.00% 2.80% 2.60%
1900 63 64 86